Tu smo pripremili za vas slike stanja gradnje na datum 01.10.2010