Opis projekta

Parcela na kojoj se nalazi rezidencija ima formu skoro pravilnog pravokutnika sa stranama cca 75 x 135 metara i površinom malo više od 1 hektara. Sa sjeverozapadne i sjeveroistočne strane rezidenciju okružuje šuma. 100 m od jugoistočne granice počinje selo Knapići, u kojom stanuje cca 12 ljudi. Uzduž jugozapadne granice parcele (duža strana pravokutnika) prolazi put Labin-Koromačno na koji izlazi unutrašnja cesta parcele.

Osam parcela različitih površina za gradnju raspodjeljene su u 2 reda sa sjeverozapada na jugoistok uzduž ceste po četiri parcele u svakom redu.

Površine parcela prikazane su u tabeli.


Sve parcele imaju reljefni pad s visinskom razlikom od 3 do 6 metara. Suglasno reljefu izgrađeni su potporni zidovi uređeni prirodnim kamenom. Plodan sloj je dosta tanak, praktički odmah počinju stjenovite naslage – domaći vapnenac od kojeg su izgrađeni svi stari gradovi u Istri. Cesta na parcele ima pad 12%. Potporni zidovi ceste su ozidani kamenom. Na svakoj parceli planiran je parking za 3-4 vozila.

Projekti kuća

U Rezidenciji Knapići gradi se 8 kuća 2.tipa. Projekti se razlikuju konstrukcijski i arhitekturno pri tome su osnovni potrošački parametri kuća jako bliski. Projekte se predviđaju gradnju kuća na 2.etaže bez podruma. Površine kuća se kreću od 150 do 180 m2. Svaka kuća je podjeljena na 2 stana. Svaki stan u dnevnom boravku ima kamin. Za 4 kuće jednog tipa (A,B,C,D) izrađen je projekt vile za jednog vlasnika. Unutrašnje opremanje vile Dea (za jednog vlasnika s posebno razrađenim dizajnom) će biti završeno u lipnju 2010.g.

Detaljnu informaciju po parametrima svake kuće možete dobiti, ako pritisnete pojam označen slikom kuće u planu parcele (Plan parcele). Na svakoj parceli planiran je parking za 3-4 auta.

Materijali i gradnja

Gradnja kuća se vodi od cigle na tračnim betonskim temeljima. Fasade su obložene termoizolacijskim materijalom (stiropor). Kupac može izabrati tip prozora, vrata, pločice za pod i za zid, izradu zidova, sanitarije. Mi pradlažemo kako standardno opremanje, tako i opremanje pod specijalno razrađeni za Rezidenciju Knapići dizajn interjera koji ćete moći ocijeniti, kada posjetite Knapići vilu Dea. Po želji kupaca se montiraju sistemi grijanja i/ili klimatizacije. Naše preporuke i prednosti po sistemima grijanja i klimatiziranja su izvršene u vili Dea. Krovovi kuća su od crijepa.

Servis

Management company Frolov d.o.o pruža održavanje i nadzor stanova, kuća, parcela, bazena. Kada ćete odlućiti za kupnju objekta u Rezidencije Knapići mi kao manager ovog projekta ćemo odgovoriti Vam na sva pitanja. Obićno vlasnici u vrjeme svog odlaska dogovaraju s susjedima za neki nadzor nad svoim objektom (od provale i sva nastala oštečenja).

Mi pružimo takve „susjedske“ usluge:

- priprema stana ili kuća prije Vašeg dolazka
- čišćenje stana ili kuće poslje Vašeg odlaska
- periodični nadzor, provjetravanje, provjera instalacija, sitni popravci itd.
- mogučnost obavještavanja o stanju objekta uključujući foto info.

< Povratak na slideshow

1 2 3 4 5 6 7 8